20140303-123246.jpg

Nu är det lovtider i Jämtland, men inte för hippologstudenter. Nästa vecka har vi examinationer med unghästarna, arbete från marken på måndag och ridningen på torsdag. Nu finslipar vi på de olika momenten för att vara så förberedda som möjligt!