Är godkänd på alla examinationer och väntar bara på ett tentaresultat så är den här perioden avslutad. Vi har examinerats med våra unghästar, vilket innebär en ridexamination, en examination i arbete från marken, en tenta, inlämning av skriftlig riddagbok samt visning av hästarna för ägarna. Allt detta gjordes i vecka 11, under samma vecka gjorde vi även våran undervisningövning i pedagogiken, vilken är förberedande för B-instruktörsexaminationen som kommer i juni. Ridprovet samt det muntliga föredraget är redan avklarat och godkänt, så det känns mycket bra.

Den nya perioden består av arbetsplatsförlagd utbildning under vilken vi även har möjlighet att göra C-tränarprovet. C-tränarprovet är ett måste för att kunna bli A-instruktör, vilket jag siktar på i förlängningen. Därför har jag valt att gå ”all in” och göra C-tränarprovet den här perioden. redan på måndag kommer jag att träffa ”mina” hästar och de ska besiktas på tisdag av Helene Blom. Jag ska försöka hinna skriva om mina upplevelser av att göra detta prov så mycket jag hinner. Vi är rätt väl förberedda på vad det innebär då båda våra unghästperioder (både i ettan och i tvåan) varit förberedande. Men det kommer att bli ett hårt jobb både för mig och hästarna och jag kommer göra allt i min makt för att klara detta svåra prov.