Genom vår sportklubb, Mattmars SK, har vi en ridplan vid Stenhammaren. Ridplanen får nyttjas av alla som är medlem i Mattmars SK. Vi har genom bygdemedel och ideella krafter kunnat bygga staket och lägga på grus. I dag har jag satt upp bokstäver och Fredrik börjat på grindarna. Tycker det är fantastiskt vad man kan åstadkomma med gemensamma krafter!