Utbildning av häst och ryttare med fokus på ridningens grunder. Utvecklingen måste få ta tid för att både häst och ryttare ska hinna mogna i processen. Hälsofrämjande konsultation i form av hullbedömningar och rådgivning kring hästhållning.