Nu går vi verkligen in i slutfasen av utbidningen, med det inte sagt att vi kan slappna av och ta det lugnt! läser 4 kurser parallellt och har redovisning i en av dem i morgon. Där har jag gjort en fördjupningsuppgift om PPID och EMS. PPID (Pituary pars intermedia dysfunktion, tidigare kallad Equine Cushings) är en sjukdom som framför allt drabbar äldre hästar och EMS (Eqvint metabolt syndrom) är just ett syndrom som leder till andra sjukdomar. Båda kan tyvärr leda till Fång och är kopplat till hästens hull. För den som är intresserad av ämnet och vill veta hur man kan skydda sina hästar mot EMS bör komma på hästägarträffen på Wången den 10/6 kl 18, läs mer i inbjudan. På onsdag presenterar jag mitt examensarbete och i helgen åker jag med Fáni och Freydis till Skellefteå för att tävla och förhoppningsvis få godkännt i momenten fyrgångs- och femgångsvisning i Tävlingskursen. En examination i gruppundervisning och en demo ska vi hinna med under sista veckan, sen, kan jag möjligen få pusta ut!