hastagarkvall

Välkommen till Wången den 10 juni kl 18.00. Då kommer vi i samarbete med Boehringer-ingelheim ha en hästägarträff med tema Hästens hull, utfodring och information om fång. Jag kommer att prata om hull och utfodring, ett ämne som jag fördjupat mig i under sista året på Hippologen. Anmälan till andrea.staahl@boehringer-ingelheim.com senast 5 juni.

Välkommen!