I dag har jag tillbringat dagen på SLU och den årliga Hippocampusdagen. Dagen är en mycket bra informationskälla och ett bra tillfälle att ta del av den senaste forskningen som rör häst. I dag var det framför allt Maria Terese Engells forskning om ”Interaktionen mellan häst och ryttarens sits” samt Malin Axel Nilssons ”Matchning av häst och ryttare” som lockade. Bland annat har man kommit fram till att personer som pronerar (dvs sätter i hälen och ”rullar” sedan diagonalt över mot insidan av foten) när de går viker sig mer i den sidan vid ridning. Mycket intressant tycker jag, det innebär att man kan ”tjata” ihjäl sig på ryttare som viker sig i sidan att de ska räta upp sig och bli ”starka” i sidan hur man vill när den egentliga orsaken är att de pronerar. Detta kan dock förbättras med träning av foten och kroppen i övrigt för att få en mer liksidig kropp. Det blir att ta fram balansplattan igen!

Övriga ämnen handlade om underlag, hur man testar och hur underlaget och hästen påverkar varandra. Smärtbedömning hos häst – olika metoder för att avgöra om hästen har ont är svullen eller har en rörelsestörning, många av mätverktygen var enkla och något man kan göra i vardagen. Hur kan man mäta hästens välfärd – bland annat togs hullbedömning upp som en viktig parameter för att avgöra hur hästen mår.

Dagen avslutades med en session om Förgiftningar och förlamningssjukdomar, Atypisk myopati, boutulism, Polyneuropati och giftiga växter. I Jämtland är vi relativt förskonade mot giftiga växter, men visst finns de. Ett träd som man i Sverige haft de första förgiftningsfallen (Atypisk myopati) från är Tysklönn, ett träd som planerades in på 1700-talet i parker och alléer, alla fall var i södra Sverige. Det är framför allt rotskott, näsor och hängen som är giftiga, men det har visat sig att inte alla hästar blir förgiftade trots att de ätit av växten, men dödligheten är 75% hos de som insjuknar och behandlingen är kostsam.

Det är fantastiskt att få ta del av en sån här dag och lyssna till Sveriges/Nordens ledande forskare inom häst!