grasFör att kunna göra en korrekt foderstat till din häst behöver jag följande underlag:

  • Analys av höet/hösilaget
  • Träningsmängd (det vill säga hur mycket rids/tränas din häst, antal dagar i veckan och intensitet)
  • Uppstallning (går hästen ute i lösdrift eller är den uppstallad på box)
  • Vikt/hullbedömning (Har du inte tillgång till våg eller behöver hjälp med hullbedömningen kommer jag gärna ut och hjälper dig med det)

Pris: 700 kr/h (normalt tar det ca 30 min per beräkning)

Beställ din beräkning direkt med e-post till joanna@koning.se