En hullbedömning handlar om att bedöma hästens sammansättning av muskler och fett mot en skala. Jag använder mig av Hennekes 9-gradiga skala. För att göra en korrekt bedömning använder man sig av 6 stycken områden på hästen där man avgör graden av fett/muskler. Idealet för en ridhäst är att ligga under 6 men över 5 totalt.

Fetma hos häst
Fett utsöndrar mer än 100 substanser (även kallade adipocytokiner) som påverkar hästens funktioner negativt. Förutom att det ökar risken för fång kan dessa ämnen påverka:

  • Den normala fett och glukosbalansen i kroppen
  • Benproduktionen
  • Immunförsvaret
  • Reproduktionen
  • Ätbeteendet
  • Med mera

Lär man sig att hullbedöma sin häst och kan genom en bra foderstat och motion hålla den under 6 på Hennekeskalan ger man hästen bra förutsättningar för att hålla sig frisk. Du som hästägare har mycket att vinna:

  • Lägre kostnad för foder (jämför tex kostnaden för rundbal som står i hagen med allt spill med en portioneringsfoderstat)
  • Undviker dyra veterinärräkningar när hästen får fång eller blir halt på grund av den ökade belastningen som övervikten genererar
  • En frisk och sund häst som kan ridas i många år

Vill du ha hjälp med hur du ska hålla din häst i ett gott hull och hur man gör en hullbedömning? Kontakta mig så besöker jag dig för att ge råd utifrån din häst, dina och din gårds möjligheter.

På bilderna nedan syns islandshäst före och efter en kontrollerad diet samt motion. 20 respektive 25 år gammal på bilderna.