20121218-072409.jpg

Läser i ÖP om SLUs utredning där förslaget är att flytta Hippologutbildningen till Strömsholm. Eftersom HNS finansierar utbildningen till 50 % och har sagt att utbildningen ska finnas på de tre riksanläggningarna känner jag ingen större oro för att detta ska ske! Synd att man bara skrev om travdelen! Hade varit bra för Islandshästinriktningen att få synas lite, det går trots allt 12 islandshäststudenter och bara 3 på trav just nu.

På bilden håller hippologer i åk3 på med försök till examensarbete. Just detta handlar om hur ryttarens position påverkar hästen.