2013-01-16 10.50.47

Väldigt intressant föreläsning med Lisa Andersson som har forskat på passgenen på Islandshäst. Projektet började egentligen som en eksemstudie där man ville se om sommareksem på islandshäst hade någon genetisk bakgrund. Tyvärr kunde man inte hitta något samband. För att inte låta materialet gå till spillo kollade man om hästarna i studien var 4 eller 5 gångare, dvs vad ägarna uppgav att de var. Därefter kollade man om det fanns något samband i någon gen och det fann man. Därifrån har studien utökats till att även innefatta ett stort gäng andra raser, däribland varmblodstravare och kallblodstravare. Hos varmblodstravarana fann man att samma genpar gav hästar som hade förmågan att trava fort när de egentligen borde ha tagit galopp för länge sen. Man upptäckte i samband med studier på på möss att det är i ryggmärgen som dessa gener spelar roll, det handlar om förmågan att koordinera rörelser, diagonalt eller lateralt.

En islandshäst som kan gå pass har genuppsättningen AA, sedan finns varianterna CA och CC som gör att de inte har förmågan att gå i pass, dessa hästar kan man i viss mån pressa in i en passliknande gångart, men de kommer inte att ha lätt för det och det kommer heller aldrig att bli en bra pass, troligen kan hästar med en avelbedömning på 5,5-6 för pass vara just CA. Om man parar två hästar med uppsättningen CA, blir 25% av avkommorna CC, 50% CA och 25% AA,  Just nu pågår en följdstudie där det tittar på hästar där båda föräldrarna är fyrgångare och avkomman hade svårt för tölten vid inridning om det är så att de har genuppsättningen CC. Frida som jag har som träningshäst har svårt för tölten och har en stark trav, men eftersom hon är efter en pappa som är AA kan hon inte vara CC, så det verkar finnas även hos de som är CA (vilket hon då troligen är).

Nåväl, intressant är det och vi lär få höra fler sidor och diskussioner kring detta. Är det tex lämpligt att alla hästar som ska avelsvisas testats så de inte behöver tvingas fram till pass om de inte har den genetiska förutsättningen för det, ska hästar med AA, dvs förmågan att gå pass bedömas som 5-gångare även om de inte har andra förutsättningar för att gå bra pass. Idag finns många hästar med AA som har en 4-gångsbedömning. Troligen för att de inte har psyket, exteriören eller andra faktorer som inte gynnar att gå fort i pass, även om de genetiskt har förmågan.