Foto: Katti Wiklund
Ölvisholt Active stable Foto: Katti Wiklund

Både måndag och tisdag har vi haft föreläsningar med Michael Ventorp som tillsammans med Per Michanek har skrivit boken Att bygga stall. Han har föreläst om hur viktigt det är med fungerande ventilation i stallet. I stallet behöver men ventilera bort fukt, partiklar och koldioxid. Det farligaste är partiklarna som man inte kan se, till exempel mögelsporer, kvalster och annat smått. Dessa hamnar långt ner i lungorna vid inandning till skillnad från större partiklar som stannar i näsan på både människor och djur. Fukten är ett annat problem som bidrar till att byggnaderna mår dåligt och mögel kan växa. Ventilationen ska anpassas efter hur många hästar som bor i stallet. I boken finns tabeller som man kan använda sig av när man behöver beräkna ett stalls ventilation.

Det han framför allt skickade med oss är att man allt som oftast har för dåligt med luft in i stallet. Tilluftsventilerna är antingen för små eller för få. Till exempel behöver ett stall med 21 hästar i 500 kilogramstorleken ett friskluftsintag i varje box på 10*30 cm som är helt öppet. Detta för att få in tillräckligt med luft som sedan sugs ut med en eller flera fläktar i taket. De flesta har nog aldeles för små tilluftshål. Är det risk att det fryser får man komplettera med värmekällor, eller frostsäkra.

Han berättade även om att vi människor inte kan avgöra om det är frisk luft i ett rum, det enda vi kan avgöra är om det är kallt eller varmt. En studie visade att det spelade ingen roll vilken luftfuktighet det var vid olika gradtal, alla upplevde att luften var frisk när den var kall.

På bilden ett bra alternativ till stall, grupphästhållning med stora ligghallar, de har inga ventilationsproblem då öppningarna är stora och ventileringen sker kontinuerligt.