Uppklassning under pågående tävling

Det är inte tillåtet enligt FIPO att under samma tävling starta i två tölt- eller gångartsgrenar. Av den anledningen har man inte längre möjlighet att starta i en högre klass (A-klass eller B-klass) på samma tävling som man uppnår kvalpoängen för den klassen.

Viktig information om SM kval säsongen 2013.