20130809-095802.jpg
Har provat en annan variant av betesplanering i sommar. På slutet av sommaren är gräset lite grövre och de betar inte ner lika långt som när gräset är finare.

I sommar har jag provat att hålla dem på lite mindre yta och sedan öppnat upp mer och mer eftersom. Tidigare har de gått på hela sommarhagens yta från början vilket resulterat i att stora ytor blivit helt obetade med stora öar. Så i våras började jag med att bara ge dem tillgång till 1/4 av hagen för att sedan flytta undan staketet eftersom.

I stort tycker jag att det har fungerat bra, de har betat av bättre på den ytan de har fått tillgång till och jag tycker att betet har räckt längre. Däremot är det ju lite svårt att veta hur länge de ska beta när man öppnar upp en ny bit för att det inte ska bli för mycket. På nätterna går de i en skogshage för att de inte ska äta för mycket och det fungerar mycket bra, där finns tillräckligt för att de ska ha något att plocka med under natten och sedan får de gå ut i beteshagen på dagen. Ungefär 12 h i varje hage, försöker reglera ättiden med hur mycket bete det finns i hagen. Börjar det bli avbetat får de längre tid och finns det mer får de lite kortare tid, men allt styrs av hur de är i hullet.