Bild från hippson.se

Här är en artikel värd att läsa om man vill lyckas med sin ridning, oavsett nivå! publicerad på hippson.se

Kjell Enhagers framgångsrecept – i sju punkter.