Nu ska det bli skärpning på uppdateringarna. Det händer så mycket spännnade hela tiden och när man ser tillbaka är det otroligt mycket som hinns med. Har i dag lämnat in min arbetsplan på mitt examesarbete. Det kommer fokusera på ryttarens och hästens fysiska ansträngning och om de korrelerar med varandra. Själva datan samlades in under förra hösten i samband med att SLU gjorde n studie på återhämtning på klippta vs oklippta islandshästar. Publicerat finns veterinärstudent Karin Johanssons arbete. Under förra veckan var Mästaren Mette Mannseth på besök på Wången och vi hippologtreor fick rida 30 min var för henne. Det var mycket bra och givande.

Under september och oktober har vi hippologtreor ordnat med en liten höstserietävling på ovalbanan, endast för att vi skulle få träna på att döma för att klara av en examination till lokalklubbsdomare. Tror att vi alla är mycket nöjda med träningen som erbjöds även om det gärna hade fått vara några T4 ekipage, samt några fler i femgång. Vi får se om vi mäktar med att ordna en även i vår, möjligen att någon ”annan” behöver anordna, men att vi kan döma, då skulle även stilpass behöva vara en gren, då den ingår i examinationen. Tycker det är mycket roligt att döma :)