Har du koll på din hästs hull?

henneckeDet bästa sättet att ha koll på sin hästs hull är att använda sig av en hullbedömningsskala, till exempel Henneckes niogradiga skala. På den skalan skall hästen ligga på en siffra mellan 5 och 6 för att anses vara i normalhull. Det vill säga ett hull som är hälsosamt. Har hästen en siffra som ligger över löper hästen risk att få sjukdomar och skador relaterade till övervikt i relation till hur långt över 6 den ligger på skalan. Är hästen under 5 är risken att hästen inte klarar av att utföra det arbete som du som ryttare förväntar av den. Det finns alltså fler risker förenat med att vara över 6 än under 5.

Vill du ha hjälp att hullbedömma din häst eller lära dig mer om hullbedömning? Jag kan hjälpa dig både med att hullbedöma, lära dig hur man gör samt diskutera ev åtgärder som behöver göras för att få din häst i bra hull. I min utbildning till Hippolog läser jag kurser inom hästens friskvård och rehabilitering där jag valt att fokusera på just detta område.