hennecke7
Häst som ligger runt 7 på Henneckeskalan. Hästar bör ligga under 6 av hälsoskäl.

Fetma är ett stigande problem hos häst och kan ge ett flertal följdsjukdomar så som insulinresistens, fång och inflammationer i lederna med hälta som följd.

När vi ser våra hästar varje dag är det lätt att bli blind för hur tjock hästen egentligen är. Då är det mycket bra att kunna göra en hullbedömning för att skaffa sig en bild av vilket hull hästen har.

hennecke
Med hjälp av Hennekes skala får man en god hjälp i bedömningen.

Tycker man ändå att det är svårt att göra en bedömning kan jag hjälpa till med detta och även komma med råd och tips på hur hästen ska komma tillbaka till ett hälsosammare hull, genom en korrekt foderstat, motion samt anpassning av hagar och beten för en hälsosammare häst.

Välkommen att kontakta mig för mer information.