Nu är mitt examensarbete publicerat och går att läsa ”Korrelationen mellan hästen och ryttarens ansträngningsnivå”  Det jag kom fram till är bland annat att det finns en korrelation mellan hästen och ryttarens ansträngningsnivå, ryttarens puls ökar i takt med gångarternas stegring (skritt – trav – galopp, tölt och pass är ej med i studien). Jag fann även att hästar vars galoppkvalitet anses som god/mycket god har högre laktat (mjölksyra) än hästar som av ryttaren bedöms ha en sämre kvalitet. I arbetet finns även lite slutsatser om ridning kan anses som träning eller ej. Trevlig läsning!

Studien som är underlag till mitt arbete gjordes i samband med fler andra studier, bland annat ett veterinärstudentarbete ”Påverkar klippning och täckning det fysiologiska svaret på arbete och återhämtning hos islandshästar?”