Under hösten har jag varit ute på ett antal hullbedömningar och utbildningar i hullbedömning med Henneckes 9-gradiga skala. Att kunna göra en hullbedömning är ett enormt bra verktyg i vardagen med häst. På mina egna gör jag ingen ingående utan skaffar mig en helhetsbild och stoppar in dem på heltal i Henneckes skala (1=utmärglad, 9=gravt överviktig). Känner jag mig osäker går jag in och gör en totalbedömning, framför allt om jag börjar placera in dem uppåt 6 och högre. Detta eftersom man konstaterat att hästar med ett hull över 6 löper större risk för fetmarelaterade sjukdomar.

Läs mer om hullbedömning och fetmarelaterade sjukdomar. Är du intresserad av att lära dig mer? Tveka inte att kontakta mig för konsultation eller om ni är fler, en utbildningsdag eller kväll.

img_0287
Freyr, 6 år, september 2016, tycker det är sådär att vara med på bild. Han hamnar på Hennecke 5. Han får inte bli tunnare, men för att få mer muskler behöver han en korrekt anpassad foderstat som inte ger mer fett på kroppen men innehåller tillräckligt med protein för att kunna bygga muskler.