Har varit på kurs i sitsoptimering hela helgen. Enkla logiska fysiologiska rörelsemösnter ger en bättre sits. Och det fantastiska är att det går att ändra på minuter bara genom att veta vilka muskler vi ska aktivera och var vi ska balansera upp oss! Jag har nu gått det första steget av 3 i kursen, ska bli väldigt spännande att gå de andra två.

Har använt de grundläggande tankesätten på en av mina elever i dag. Hitta bottenplattan, sittben – pubisben, bröstbenet öppet och skulderbladens placering. Jag måste säga att jag är förvånad över hur bra det enkla blir, framför allt bröstbenets placering gjorde stor skillnad. Det märks direkt på hästen och det som tidigare varit svårt blev förvånandsvärt enkelt!

Före och efterbilden ovan är endast en medveten placering av det högra skulderbladet – bakåt/nedåt, gäller dock att hitta exakt rätt muskel att aktivera för att få rätt effekt.

Vi har även pratat mycket om hästens naturliga rotation i ryggraden till höger eller vänster. Den vetskapen ger oss mycket information om hur hästen ska ridas. Men kräver också att vi är centrerade i vår sits för att kunna hjälpa hästen till att rotera rätt beroende på vilket håll den ska svänga.

Fortsättning följer när jag gått nästa kurssteg!