Även om uppsatsen inte är klar märks det att det är ett ämne som det behövs mer kunskap i. Det är ett utmanande ämne jag har valt och resultaten är både intressanta och i vissa fall svårtolkade. Helt klart är vi ryttare väldigt olika och jag tror att vi dels behöver bli ännu bättre i att förmedla vad ryttarkänsla är och dels hur man bör använda sin kropp när man rider. Kunskapen om hur krafterna påverkar oss och hästen vid ridning är fortsatt liten och då kan man heller inte förväntas förstå hur man ska jobba med och mot dessa vid ridning. Jag ser redan många saker som jag vill följa upp och titta mer på i framtida studier. I slutet på maj ska uppsatsen vara klar och återkommer mer med resultat då. I länkarna nedan går det att läsa mer om vad jag håller på med. Längst ner är även en länk till Hästpartiets podd, vi pratade även om en hel del andra saker.

Vill du redan nu förbättra din sits och på så vis din kommunikation med din häst? I maj kommer en temadag på ryttarens sits, läs mer i kommande inlägg!

MIUN

Ishestnews

Hästpartiet – Podd